Bloggmeny

Hej!

Du läser om en Lischöpingsbo här. Visserligen inte född inom "rita" men Rådagatan duger också. 1952 närmare bestämt.Ja "rita" är De La Gardiestaden den urspungliga delen av Nya Staden Lidköping.Numera bor jag dock i De La Gardiestaden i ett hus vars grund är från 1709.

Om det är en tillgång eller belastning att vara sin födelsestad trogen får du själv avgöra. Skämt åsido, det har blivit och därför ligger ämnet omvärldskunskap mig varmt om hjärtat.

Lever ensam sedan flera år och har två vuxna barn i tidigare äktenskap. Jag har förmånen att heltid ägna mig åt det som tidigare var min hobby – är man priviligerad. Att dessutom representera en fin stad och kommun som Lidköping gör det hela extra trivsamt. Visserligen tufft med långa arbetsdagar och utsatthet men alla sysselsättningar har en baksida.

Under många år har jag haft ett intresse vid sidan politiken i travsporten. Idag är jag ordförande i Västergötlands travsällskap. Mötet med människor som inte håller med politik är en sporre. Annars har matlagning blivit ett stort intresse de senaste årenskapandet av goda rätter och dessutom beröm stimulerar mig. Närradio engagemanget har minskat även om jag är ordförande i Närradioföreningen, bloggandet har tagit över. Min politikerroll är att vara allmänhetens företrädare. Jag överlåter det praktiska arbetetgenomförandedet kallade operativa till tjänstemännen. Jag ser min uppgift som att driva idéskaparevisioner och mål om framtiden. Givetvis att genomföra att se resultat och påverka de stora frågorna. Många stora frågor löses kanske under en 20-30 års period.

Jag brukar säga att Lidköping utvecklas positivt eller negativt i framtiden beroende de beslut vi fattar eller inte fattar idag. I grundeneftersom jag är Socialdemokrat ligger naturligtvis frågor om SolidaritetJämlikhet och Rättvisa. Att ge efter förmåga för att skapa ett samhälle där alla ges förutsättningar till ett drägligt liv.

För mig är arbetet - att alla har ett arbete det viktigaste!

Att utveckla Lidköping –med många människor i arbete som skapar välstånd och ett bra liv.

1969 blev jag medlem i SSUredan från början blev ideologin mitt stora intresse. Jag minns att jag gick under benämningen den idéologiske killen. Livet har lärt mig att vara praktisk att kunna genomföra saker i ett demokratiskt samhälle. Att inte fastna i principer eller rädsla för att fatta beslut. Ideologin i grunden med praktisk politik som ledstjärna.

I och med det förtroende jag erhållit av Lidköpingsborna representerar jag många gånger samtliga Lidköpingsbor. Det är viktigt att ha ett samhälle – en kommun - som känner värdegemenskap över politiska gränser. Lidköpingsbor som är stolta över sin kommun och hembygd. I mitt framtida Lidköping är arbetslösheten mycket lägre. Kommunen sjuder av aktiviteter och kreativa lösningar. Kommunikationerna med bättre järnväg och vägar är lösta. Nya bostadsområden växer upp och i Hamnstaden kan man både bo, bada handla och arbeta.

Det lönsamt att bo i Lidköping eftersom avgifter för kommunal service är lägre och även skatten är lägre än omgivande kommuner. Vi kombinerar detta med äldreomsorg av samma goda kvalité som idag och skola/barnomsorg som ger ännu bättre förutsättningar än idag för alla. Utbildningen är är utvecklad i Lidköping och turismen ger arbete åt fler än idag.