Bloggmeny

Varför ökar de sociala kostnaderna

fredag, 14 maj 2010 00:44, Politik

Som ni kanske såg var det ett anonym som inte trodde jag ville berätta varför socialkostnaderna ökar. Anledningen är tämligen enkel. Vi hade möte med Arbetsförmedlingen i förra veckan.Som jag informerat om tidigare har över 300 personer förts över från Försäkringskassans rehab för långtidssjuka till Arbetsförmedlingen.Försäkringskassan har fått hårda regler av alliansregeringen vad som är sjukdom och hur länge man får vara sjuk med ersättning.Sedan förs man över till AF. - Vi har kunnat se sa ansvarig på AF att kassan sänder hit personer som vi inte anser är arbetsföra.De kommer säkert att bollas fram och tillbaka men till slut måste jag tyvärr meddela att de kommer till er i kommunens socialtjänst.Det kommer att bli tufft för många med de hårda regler ni har för att få bistånd.Jag frågade om man på AF gör på något annat sätt än vad Försäkringskassan gjorde med de långtidssjuka.Svaret var nej. Svaret var dessutom intressant eftersom det i början av året var en debatt där borgerliga argumenterade att dessa gömts undan för att minska statistiktalen och att ingenting gjorts mer än förtidspensionering. Ungdomsarbetslösheten i Lidköping är nu 17 %. Klart att kostnaderna för socialen ökar. Talen totalt är 8 %. Av vad jag också tidigare informerat om har Lidköping en bättre fungerande integration. Delvis beroende på att vi inte har så många invandrare till Lidköping. Av de som går igenom programmen får ca 90 % jobb. Men sanningen med svensk flyktningpolitik är att flertalet flyttar rätt snabbt ifrån kommuner som Lidköping.Totalt sett ökade kostnader för ungdomar,arbetslösa och en kommande bomb för de sjukskrivna som kastas ur systemen. Det sista undviks bäst genom att rösta bort den egoistiska allianspolitiken. Det är vår och med den kommer mängder med aktiviteter som vi bjuds in till-Här ett hjul från Fam Gustafssons vagnsutställning. Dansfesten är också ett vårinslag.Ett arrangemang som funkar,även ekonomiskt.Får alltid åsikter om fler dans arrangemang men Götene parkens konkurs visar att vi har nya tider där flertalet av oss vanliga inte besöker denna typ av arrangemang. Tyvärr har dansfantasterna trängt undan alla som bara vill besöka Parken för att ha kul,träffas,prata och umgås,dansa ibland.En mindre grupp har mer eller mindre fåniga uppvisningsdanser och samma dansar med varandra. Paradoxen blir att parkerna läggs ner och danstillfällena minskar. Här en bild på Scotts.Henrik o Roberto i en mer inspirerad bild.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*