Bloggmeny

Vad är demokrati.

måndag, 21 juni 2010 11:50, Politik

Just nu håller vi på med Kommunfullmäktige i Lidköping. Den borgerliga alliansen lägger förlag på en budget som förutsätter att man skall spara 30 miljoner.Vad man skall spara på säger man inte.Det överlåter man på tjänstemännen. Det är inte tjänstemännen som styr i Lidköping. Det är politikerna.Att gömma sig bakom luddiga procentsatser på 1 och 0.5 % är politisk taktik. Ingen öppen redovisning av stora nedskärningar med uppsägning av personal och nedläggning av skolor. Bara prat om satsningar.Ordet prioritering hörs hela tiden i debatten,hur kan man prioritera när beloppen ligger långt ifrån vårt förslag.Men inte ett ord om detta istället pratar man om satsningar. Lidköpingsnytt sitter och referar samtliga partiers inlägg på sin sida direkt.Man skriver om samtliga partier men väljer att ej skriva om Socialdemokraternas förslag. Givetvis politisk taktik det med. Att vi vill satsa på barnen i Lidköping skrevs det inte ett ord om.Barn och ungdomspolitiken är mycket viktig. Vi vill inte lägga ned några skolor utan stödjer landsbygdsskolorna med extra miljoner på varje skola. Hade vi inte gjort detta skulle flera skolor varit nedlagda beroende på att barnantalet minskar kraftigt. Även vård o omsorg är viktigt och vi vill inte ha några besparingar där.Om detta skriver ingen om,därför får jag göra det här.Resultatet för Lidköping ekonomiskt är mycket gott.Vi måste ha en ny budgetomgång efter valet med det nya kommunfullmäktige.Det säger kommunallagen.Det innebär att vi efter valet kommer att ta upp frågan om framtida skattesats.Fortsätter resultatet finns det all anledning att titta över skattenivåerna. Vi fortsätter med att utveckla Lidköping och ber med denna budget om Lidköpingsbornas stöd.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*