Bloggmeny

Trollhättan..Innovatum och Gothia Science i Skövde.

måndag, 14 januari 2008 00:28, Politik

Idag är jag i Trollhättan.Jag blev invald i Gothia Science parks föreningsstyrelse förra året.Gothia är beläget Skövde och är en teknikpark och inkubator i samverkan med högskolan. Gothia skall bli navet för Skaraborg avseende den framtida kunskapsekonomin.Fast idag och imorgon är vi i Trollhättan på Innovatum.Förutom studiebesök och samtal skall vi själva forma en framtidsstrategi.Skaraborg ligger rätt så långt efter storstäderna avseende bildningsnivå. Skövde anses av regionen i en rapport vara den ort där det finns kunskap att bygga på.Vi andra har inte så mycket att komma med..ler...Lidköping är av tradition en industristad och den kunskapen lär delvis flytta utomlands när industritillverkningen upphör i Sverige enligt de som kan. Fast än så länge är vi väldigt duktiga i Lidköping,så duktiga att LO Västsverige reagerat hårt på att regionen "dömt" ut alla kommuner i Skaraborg utom Skövde i det framtida kunskapssamhället.LO anser att det finns mycket kunskap att utveckla i yrkesarbetena. Jag återkommer i frågan. Igår dansade man ut julen på torget. Jag tog denna bild den 6 januari då vinterns första snö föll. Den försvann dagen efter.Vi får se när det snöar igen.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

I'm impressed! You've managed the alomst impossible.

Retta - 23 april 2011 04:27