Bloggmeny

Tage Danielsson

måndag, 20 december 2010 00:39, Politik

Innan du blir kapitalist kommunist, monetarist anarkist, marxist, fascist terrorist, imperialist socialist, syndikalist eller rentav folkpartist måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla -ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Ja, kommer freden först när vi skickar soldater att bistå krigförande nation? Tänkvärt.^o)

Ove Nordström - 21 december 2010 00:00

Kul att Du uppmärksammar Tage Danielsson. Sveriges, enligt mig, största humanist genom tiderna. En underbar person som aldrig var rädd att säga vad han tyckte som kunde vara "a pain in the ass" på makthavarna.
Han är saknad av många.

Kent Almertz - 20 december 2010 00:00