Bloggmeny

Skolpolitik

tisdag, 07 september 2010 19:51, Politik

Kan vara intressant att redovisa aktuell situation i Sverige avseende skolan: * Förskolan dräneras på resurser som istället går till verksamhet utan insyn och krav, genom införandet av vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng. * Barn i sex-sju års ålder får betygsliknande omdömen och kan bli underkända. * På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer enligt Skolverket. * Val redan i elvaårsåldern blir avgörande för fortsatta möjligheter att studera. * Kunskapskraven och därmed möjligheterna att gå vidare har sänkts på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna. * Komvux har dragits ner med 20 000 platser och utbyggnaden av högskolan har stoppats, trots lågkonjunktur och stora ungdomskullar. * 25:4-regeln som gav möjlighet även för dem med arbetslivserfarenhet att komma in på högskolan är borta. * Numera har högskolebetyg ett bäst före datum, de som har betyg som är åtta år gamla och vill söka sig till högskolan gör sig inte besvär. Socialdemokraterna vill ha en helt annan utveckling. – Istället för en kunskapsskola för alla, där ambitionerna och förväntningarna är höga på alla ungdomar, håller en sorteringsskola på att växa fram. Regeringen tidigarelägger de val som varje elev måste göra, och valen får allt större betydelse. Efter regeringens fyra år finns det färre möjligheter att gå vidare om man inte valt ”rätt” utbildning från början och färre utbildningsplatser att söka till. – Den senaste mandatperioden har den borgerliga regeringen prioriterat sänkt skatt före utbildningens kvalitet. Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Resultatet är tydligt: omkring 25 000 färre jobb i skola, vård och omsorg. Vår prioritering är den motsatta. Satsningar på skolan och utbildning gör före fortsatta skattesänkningar.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Den nya läroplanen LGR11 har en allvarlig brist då den reflekterar “enhetselevens” utveckling enligt Piaget´s stadieteori men saknar de differentialpsykologiska principerna för en genuin individualisering av undervisningen. Se ”Sture Erikssons hemsida”: http://home.swipnet.se/StureEriksson/

Sture Eriksson - 03 april 2011 15:57

"* Numera har högskolebetyg ett bäst före datum, de som har betyg som är åtta år gamla och vill söka sig till högskolan gör sig inte besvär."

Kjell, man får uppfattningen att det gäller alla utbildningar, men främst gäller det utbildningar för läkare, jurister och civilekonomer. Vidare måste man också redan ha topp betyg, runt 5.0 för att att "drabbas" vilket då motsvarar 20,0, som traditionellt sett räknas som maxgräns. Det som nu gäller är att man kan få upp till 22,5 i poäng. Dock gäller dessa reglerna enbart gymnasiebetyg från 2003 och framåt, det vill säga personer under 26 år men betygen är inte den enda chansen att komma in.

CF - 10 september 2010 00:00

Står fullständigt bakom din analys av svensk skolpolitik 2010! Uppfriskande och välbehövligt när man tyvärr allt för sällan hör någon pressentera dessa omständigheter lika koncist i valrörelsen på riksplanet. Där verkar oppositionen fortfarande oroväckande passiv inför Björklunds sorteringsskola.

rödgrön - 09 september 2010 00:00