Bloggmeny

Skilja på sak och person

torsdag, 13 maj 2010 08:03, Politik

Med anledning att jag ibland talar om vad jag tycker på denna blog är det viktigt och notera att jag alltid skiljt på sak och person.Tyvärr kan jag konstatera att omvärlden sällan klarar av att göra det.Inte ens inom mitt eget parti. "Fienden" har jag fått beroende på att man inte fixat och ta emot argumentationen. Själv är jag en sådan som glömmer snabbt och går vidare utan att för den skull nedgraderat personen bara för att vi har olika ståndpunkt i sakfrågan. Nu är det budgettider igen och jag jobbar med 2011 års budget.Om S vinner valet återgår Sverige till att ta ansvar för sina medborgare. Ett land som tar ansvar för sjuka,handikappade och arbetslösa och inte övervältrar kostnaderna på kommunen. Vi ser kraftiga ökningar nu på socialtjänsten. Något vi slipper med en ny politik. Även kommunbidragen blir på en annan nivå vilket gör att med en S-V-Mp regering kan det bli så att vi sänker skatten.Kan i dessa sammanhang vara värt och notera att Lidköping har de lägsta taxorna i landet avseende el,vatten,avlopp och renhållning.Tar man med värme så ligger vi tvåa.I varje budgetberedning dyker det alltid upp nya frågor som måste ordnas.Ämnesområdet detta år heter kollektivtrafik.Något som är kostsamt med många miljoner i subvention.Vi skall göra förbättringar med nya linjer vilket kostar 4 miljoner. Träffade Tomas Östros i förra veckan.Sveriges nästa finansminister eller liknande.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Vågar du redovisa vad det är som främst belastar socialtjänsten och vad som orsakar den höga belastningen just nu ?

Johan - 13 maj 2010 00:00