Bloggmeny

Nyheter

torsdag, 23 augusti 2007 00:38, Politik

Nu har det mesta rullat igång efter semestrarna. Jag har lite nyheter att komma med. Den ena är att Banverket vill svetsa ihop järnvägsbron. Det innebär att den inte går att öppna mer.Det betyder att man inte kan använda det lilla utymmet där Skutan tidigare låg.Mest är det en symbolisk handling för det blir sista spiken i kistan för de som pläderar för öppningsbara broar. Den andra nyheten är att Shell meddelat att de upphör med att ta in olja i hamnen under nästa år. En epok går då i graven. Jag sörjer inte. Det innebär att den fula pipelinen kan plockas bort-Borde rimligtvis också innebära att Shell nu kan börja förhandla om framtiden avseende alla oljeburkarna. Den tredje nyheten är att arkitekterna som jobbat med ny förråds o personalutrymmen för gatukontoret,Lidköpings Elnät samt Parken nu är färdiga med sitt arbete.Man har tittat på området vid gamla Kom Vux vid Nonnens väg.Det blir ett möte om detta men jag tycker det ser mycket bra ut. Den fjärde nyheten är att vi då skulle få mark att bygga bostäder på. Både vid parkens nuvarande förråd utefter Lidan samt även nere direkt vid vattnet i Östra hamnen. Både gatukontoret och elnät lämnar ett stort område efter sig. Skulle vara perfekt med 4 höghus där.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*