Bloggmeny

Mötet om Skutan gav inget,,,Ombyggnad efter bussarna.

fredag, 25 april 2008 10:42, Politik

Igår hade Landshövdingen i Värmland kallat till möte ang Skutan som just nu ligger i Lurös naturskyddsområde. Inget hände. Vi i Lidköping behöver inte bry oss mera. Att jag agerat beror mer på hur dåliga myndigheterna fortfarande är på att vara flexibla,konstruktiva och agerande. Nu finns risken att fartyget kommer att förlisa och sjunka.Det lär bli staten som får betala oavsett. Jag skrev tidigare att Ingvar Rydqvist gillar att överklaga. Nu har han överklagat beslutet att ta bort refugerna och busskurerna vid torget.Eftersom regionbussarna inte kommer att stå vid torget så vill kommunen skapa en yta för parkering men även fria ytor för utökad handel och aktivitetsplats.Även restaurangerna kommer att få större ytor för uteservering. Alla partier i Lidköping har vart eniga. Något utrymme för att bygga en park eller skridskobana vid denna plats finns inte i kommunens långtidsbudget. Det innebär inte att ytan kan förändras i framtiden. Kommunen arbetar med frågan om att vi i likhet med mig själv skall färdas klimatrent. Det är ett tämligen enkelt val.Kommunen kan styra i framtiden att enbart klimatrena fordon får parkeras vid torget som ett exempel. Rydkvists överklagan kommer väl som vanligt inte innebära någonting. Denna överklagan kostar inget för skattebetalarna. Även med nuvarande utformning kan man få parkera där om det skulle dra ut på tiden.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*