Bloggmeny

Medborgarundersökningen

lördag, 09 januari 2010 10:36, Politik

I Lidköping genomför vi en medborgarundersökning regelbundet.Lidköpingsborna får svara på en rad frågor och resultatet är statistikt säkerställt och kan jämföras över tid.Resultatet var så bra att Lidköpings borgerliga medier NLT o LN snabbt spolade bort det.På LN släpper man fram gnällspikarna.Ett tjugotal anonyma namn som ständigt återkommer med sitt missnöje om allting.Undersökningen kom fram till att vi har ca 17 % i Lidköping som är missnöjda.De är i stort sett missnöjda med allt.En stor majoritet är dock nöjda eller mycket nöjda.Mest förvånad blev jag av utredarens kommentar att Lidköpingsborna på landsbygden blivit mer nöjda sedan förra mätningen.Givetvis glädjande men det är inte det som kommer fram i de anonymas ständiga gnällande i LN.Dessutom har Lidköpingsbornas förtroende för politikerna ökat.Kommer det fram i media? Många förvaltningar och verksamheter får höga betyg. I jämförelse med andra kommuner tycker utredaren att Lidköpingsborna visar på en påfallande nöjdhet. Man kan påstå att man i Lidköping inom många områden sticker ut.Skolan och barnomsorgen,räddningstjänst.vatten o avlopp,renhållning,el.är några exempel. Äldreomsorgen och miljöpolitiken har dalat något i förtroende sedan förra mätningen.Äldreomsorgen säkert beroende på genomförda kostnadsminskningar.Miljön är lite svårare att förstå eftersom vi verkligen ligger i framkant.Däremot är vi säkert dåliga på att informera om vad vi gör.Bättring utlovas. Sammantaget bra betyg och ökat förtroende. Det är med detta vi går in i 6 månaders lokal valrörelse som väntas. Sänder en hälsning från backen. Vi fick en normal vinter igen.De vintrar som många glömt av tydligen eftersom det är allas samtalsämne. Förnekarna av klimatförändringen hörs också kraxa.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Det finns ett antral anonyma som ständigt återkommer.,..att jag inte skulle gilla eller acceptera andra åsikter.Ni läser bibeln som faan själv...Jag är väl den förste att gilla olika åsikter och att få debattera.Utan olika åsikter skulle samhället stå still har jag sagt många gånger.Det är dock skillnad med ett ständigt missnöje som vissa har och en konstruktiv saklig kritik.Undertecknad med namn.Att stå för sin åsikt är fundamentalt i en demokrati.
Framför åsikter sakligt och det möts med respekt.

kjell hedvall - 11 januari 2010 00:00

Lite intressant att höra din definition av "gnällarna", folk som har en annan uppfattning än dig eller folk som klagar jämt oavsett på vad?

Någonstans finns det väl ett krav har jag för mig att politiker som rep. ett parti som säger sig stå för demokrati respekterar åsikter (även kritiska).

Det är en sak att privat raljera som du gör, det är en annan sak vad man som offentlig person ger uttryck för, eller? Är det så du vill att t.ex. skolelever och invandrade personer från diktaturer får sin definition av hur representanter för demokratin resonerar?

Magne - 10 januari 2010 00:00