Bloggmeny

Lidköping - Bra Kommentarer...

torsdag, 03 februari 2011 00:01, Politik

Grunden för en stads identitet ligger inte enbart i gatubeläggning, handelstruktur eller byggnadernas karaktär utan i människorna som bor där. Det är invånarna som ger staden dess puls, köpkraft, arbetsmarknad och karaktär. Deras åsikter påverkar dessutom andra människors syn på hur attraktiv staden är att besöka eller flytta till. Detta synsätt ligger till grund för rapporten ”Attraktiva städer” som Fastighetsägarna GFR nu publicerar i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Här detaljstuderas åtta västsvenska städers styrkor och svagheter och deras invånares kollektiva ”identitet”. Baserad på ett massivt statistiskt material utgör rapporten ett annorlunda underlag för stads- och regionutveckling. Så skrev man i pressmeddelandet som gick ut. Det är kommunerna Göteborg,Borås,Trollhättan,Uddevalla.Skövde, Mölndal,Kungsbacka och Lidköping som studerats. De sju främsta i Västra Götaland,och Kungsbacka som ligger i Halland.Det är en stor rapport som jag inte har möjlighet att publicera. Vad säger man då som slutsats om Lidköping. I denna jämförelse ligger den minsta kommunen Lidköping sämst till när det gäller ekonomiska tillväxtfaktorer och näst sämst till när det gäller stadens humankapital. Ser man till attraktivitetsfaktorer så är Lidköping med sina knappt 38 000 invånare den minst urbaniserade staden och har några av de lägre noteringarna för invånarnas kulturvanor, engagemang och graden av mångkultur i staden. Samtidigt ligger både genomsnittsåldern och utbildningsnivån på ungefär samma nivå som i Västra Götalands landsbygdskommuner, det vill säga att man har en något äldre och något mindre välutbildad befolkning än snittet i övriga kommuner i denna undersökning. Ser man till den unga kreativa klassen, de urbana innovatörerna som med sina idéer skapar mervärde och sysselsättning åt sin omgivning så har Lidköping med andra ord nog svårt att hävda sig i konkurrensen. Samtidigt vill jag hävda att Lidköping faller ut som en av de mest attraktiva kommunerna i denna jämförelse men då är det viktigt att ställa frågan om VEM staden skall vara attraktiv för. Det är nämligen i Lidköping invånarna är mest nöjda med sin kommun, de sociala nätverken är starka och den kommunala servicen är god. Människor lever förhållandevis hälsosamt och nära naturen. Andelen gifta eller samboende ligger på 74 procent vilket endast är högre i Kungsbacka och även andelen som bor i villa eller radhus är hög. Av samtliga åtta kommuner är det i Lidköping invånarna har den starkaste lokala identiteten och man ligger i toppnivå när det gäller andelen som är mycket nöjda med sina liv. Lidköping är med andra ord en mycket bra kommun att bo i och samtliga dessa kvaliteter är synnerligen attraktiva för den som vill komma bort ifrån storstadens buller, bostadspriser och andra problem. För den som vill läsa mer: http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/rapporter/specialrapporter/attraktiva-stader För första gången flög jag med Ryan Air från Säve. Påminner mej om när Ryan skulle etablera sig i Väst Sverige. Man var även i Lidköping och frågade,kommunen var t.o.m över på Irland och träffade dem. Villkoren var dock för hårda-Deras affärsidé är bl.a att samhället/kommunen betalar. Då kan de hålla låga avgifter och en etablering ger 100 arbetstilfällen. Vi gick dock inte på det i Lidköping. West Air kom istället. Nu har West Air dragit vidare och snart skall vi besluta om Hovbys framtid. Inglasat i Bryssel. Debatt pågår om detsamma i Lidköping. Mean Streak spelade på Italia - Nu har de redan varit i Japan och spelat..Snabba ryck.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Inget nytt Kjell. Lidköping är bäst att bo i

Kent Almertz - 03 februari 2011 00:00