Bloggmeny

Klimatfrågan..jaa..företagsklimatet..

måndag, 28 januari 2008 21:21, Politik

Det lokala näringslivet har satt frågan om det s,k näringslivsklimatet högst upp på dagordningen. Jag och vi tycker också det är viktigt eftersom kommunen skall ha en bra service,bra bemötande snabb ärendehantering,och effektivitet. Den s,k myndighetsutövningen skall vara obyråkratisk. Sedan lägger företagen in den s,k osunda konkurrensen som en faktor i klimatet. Vad som är sunt och osunt kan man debattera länge om. Enligt min uppfattning är all kommunal verksamhet sund. Det är mycket sällan vi konkurrerar om några kunder. Ibland kan kommunen utföra verksamhet för att skapa jobb eller sysselsättning åt människor med nedsatt förmåga.Är det fel så får man väl tycka det. I mitt samhälle skall alla vara med som sagt. I vissa fall agerar kommunen för att det privata inte gär något. Har alla fått chansen men avstått så skall man inte komma in och kritisera. Kommunen och det lokala näringslivet har tagit en gemensam plan för att förbättra. Den var så ambitiös att vi måste ha en koordinator för allt arbete. Det intressanta var att den borgerliga alliansen röstade emot och avslog förslaget på en projektledare. Nu är återigen näringslivet sura på moderaterna och de borgerliga.Det har de varit i många år. Jag fick en kommentar från en borgerlig näringslivsman att "vi förstår inte varför de borgerliga har så svårt att fatta och varför de gång på gång röstar emot det som är bra för näringslivet....de skall ju vara di våra". Jag har vart och besökt Högskolan Online i Lidköping. Det är jättetrevligt och få höra superlativerna över vår "högskola" även från riksnivå. Vårt lärcentra är ett att av de största i Sverige med 500 studenter. Tillsammans med KomVux har man 1150 elever/studenter. Här står Johhny Fröjdh som är ordförande tillsammans med de två ansvariga Anna Bolander och Ove Brodin. Vi skall utveckla detta mer. Utbildning är det viktigaste vi har.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*