Bloggmeny

Järpåsråd

onsdag, 07 juli 2010 10:09, Politik

Det händer alltid saker utan att det för den skull behöver basuneras ut.Jag har arbetat för lokal demokratiutveckling i Lidköping där invånarträffarna blivit en succé.Som en utveckling har jag sett som viktigt att få en mer etablerad dialog och delaktighet på landsbygden. Som ett led i detta har jag träffat Järpåsbor vid två tillfällen.Efter förankring i Kommunstyrelsens AU har vi nu startat upp ett JärpåsRåd. Vid senaste mötet kom 16 personer vilket är mycket bra. Entusiasm och engagemang präglade mötet och detta skall bli mycket trevligt att få vara med om. Ett av målen är att stärka Järpåsbygden och att skapa utveckling,framtidstro och ökad attraktivitet. Vi beslöt att arrangera en Järpåsdag nästa år. Vi har startat upp arbetet med att anlägga en spontanidrottsplats.Primärt för Järpås ungdomar. Kostnad ca 1 miljon. En hel del trivselskapande åtgärder togs upp. En egen Järpåssida på nätet. Bostadsbyggnation är prioriterat + en rad frågor av större eller mindre art. Dessutom en lång rad frågor till förbättring av skötsel och underhåll. Rådet skall disponera ca 100.000 kr/år för olika satsningar.Bla behöver bygdegårdsföreningen ha hjälp. Med denna positiva start finns det all anledning att gå vidare till andra orter på landsbygden. Ett lokalt engagemang är mycket värdefullt och bra. Kan vi kanalisera det till ett råd som leds av kommunen finns det en stabil bas för långsiktighet. Rådssekreterare för Järpås är Per Erik Ullberg Ornell. Vinninga borde vara nästa plats för ett råd. Vi har haft våra möten i Björkhaga. De sexton som var närvarande var en blandning av "vanligt fölk" och f,d samt aktiva förtroendevalda både från alliansen och S från Järpås. En bild kan ljuga..Jag är inte i Danmark på semester. Däremot får vi mycket kredit för våra vacka flaggspel i Lidköping.Vi har samtliga EU länders fanor. Våra Nordiska grannar uppmärksammas särskilt. Vänortssamarbetet är nerlagt.Något jag tycker är tråkigt.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*