Bloggmeny

Industrins och kommunens framtid

söndag, 08 maj 2011 11:37, Politik

I måndags var jag inbjuden att prata om industrins framtid i Lidköping. Övriga var IF Metalls förbundsordförande Stefan Lövén

samt Kenneth Krantz från Svenskt Näringsliv. Jag skrev förra året att industrin har sin framtid bakom sig och fått kritik för det.

Givetvis  menade jag ur sysselsättningssynpunkt - den som inte förstår det står med huvudet i sanden.

Stefan informerade att svensk exportindustri går bättre än någonsin och att andelen exporterade varor ökat kraftigt.

Tyvärr  ser vi inte detta i utbudet av arbeten, Jag hade med mig färsk statistik som kommunen tagit fram.

Siffrorna var värre än vad jag trodde. Finanskrisen med utslagningen av industrier har gått hårt åt Lidköping.

Andelen  sysselsatta inom gruppen produktion av industrivaror är nere på 11 % av de knappt 16.000 jobben  i Lidköping

Vi är ingen industrikommun längre. Vård och utbildning är störst. Följt av handel och tjänster. Även byggbranchen är stor.

Livsmedels produktion finns och borde kunna utvecklas. 

Stefan Lövén - IF Metalls förbundsordförande .Såg positivt på industrins framtid.

I veckan hade vi budgetgenomgång i två dagar. Mastiga tillställningar som också borde kunna utvecklas.

För min egen del skulle jag vilja ha ytterligare en dag så att vi kan besöka den verksamhet  vi skall besluta om.

Intressant var det dock att ekonomin är god och att vi har pengar till vår verksamhet.

Motståndarna vill sänka skatten och göra de anställda arbetslösa genom att de blir privatiserade.

Givetvis tycker jag att vår egen personal duger gott.

Får se vad den borgerliga regeringen hittar på,det kommer hela tiden lagar som tvingar oss att sälja ut vårt gemensamma till en privat ägare.

Nu skall fjärrvärmen konkurrensutsättas  - Man tycker tydligen bland de borgerliga att elmarknaden var ett lyckat exempel .

Alltid kul med nya initiativ - Det lokala vinföretaget Triplus tänker sälja detta vin.Tipsade dem att de kan bygga volymer genom att jobba loka

Samma vin kan heta Linköping för att säljas där. Göteborg kan få ett rött .Det finns många svenska städer med bokstaven i eller ö.

Fast Stockholmarna ligger risigt till.....hahaha..

 

 

 


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*