Bloggmeny

Förtal

tisdag, 29 juni 2010 15:39, Politik

Bestämmelser om ärekränkning – brotten förtal och förolämpning – finns i 5 kap. brottsbalken. Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. -------------------------------------------------- Med tanke på vad jag blivit utsatt för är denna skrivning intressant.. Även om jag skriver lite tufft ibland så har jag alltid hållt mej till sanningen...


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Uffe gör samma som maria lantz (m) gör i sin insändare: slutar att läsa allt och tar ur meningar ur sitt sammanhang...

Fortsätt och läs så ser du att förtal innebär att man också måste kunna bevisa att det är sant det man säger...
Jag håller mig alltid till sanningen.

kjell hedvall - 30 juni 2010 00:00

Vore jag du, skulle jag nog vara lite försiktig med det här. Det kan bita tillbaka på dej själv...

"eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning."

Något jag tycker mej se ofta i dina uttalanden...

Uffestor - 30 juni 2010 00:00

på vilket sätt menar du att du blivit förtalad?

Jocke - 29 juni 2010 00:00