Bloggmeny

Försvarsfrågan, otroligt dåligt skött,

tisdag, 08 juli 2008 20:02, Politik

Jag fick senarelägga min semester bland annat för arbete kring det framtida försvaret.På ett möte i Skövde fick jag information från militären hur alliansregeringen sköter frågan. I de två senaste förändringarna med nedläggningar har militären samarbetat med politiken. Man har arbetat sida vid sida mellan de olika försvarstaberna och de politiska departementen. Det har givetvis inneburit att förankringen varit god och samförstånd. Alliansen gör precis tvärtom, Man låter militärerna göra stora utredningar för sig själva.Efter detta kommer politiken in. Man skall göra sina egna bedömningar och utredningar.Det är därför det läckt ut rykten att P4 i Skövde skall läggas ned med 1200 anställda. Militären vet inget och stor frustration,nervositet och upprördhet råder.Anställda inom försvaret med dess familjer kastas mellan hopp och förtvivlan.Otroligt dåligt skött. Samtidigt säger militären att det kostar 2500 miljoner att flytta P 4.????? Såtenäs har militärerna själva ej utrett eftersom man anser att det är en självklarhet att det inte skall läggas ned. Däremot ryktas det att alliansen försökt att sälja Såtenäs till Saab???? men att de tackat nej. CF7 Ingemar Adolfsson skall sluta som överste på Såtenäs.Han blir förflyttad till Helsingfors som militärattache. Såtenäs kommer att för första gången få en kvinna som chef. Jag och "Ado" har haft ett bra samarbete. Såtenäs är en mycket viktig arbetsplats och verksamhet i Lidköping. Ny chef blir Överste Ingela Mathiasson.En av Sveriges högst utsedda kvinnliga ledare i Försvaret. Ingela blir den första kvinnan någonsin för en garnison typ Såtenäs. Skall bli trevligt att samarbeta med.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Du kan väl inte sitta och påstå att de tidigare två försvarsbesluten har fungerat bra ! Stora nerläggningar ihop med kompensationsnerläggningar av andra statliga verk som gör att dubbelt så många som behöver blir drabbade. Dessutom har lokalpolitik alltför mycket fått styra försvarets utseende, inte effektivitet. Har det blivit några besparingar då ? Nej knappast några. Nej, sossarna har inte skött anpassningarna av försvaret nåt vidare, tyvärr tror jag inte att den här regeringen kommer att lyckas bättre. När politiker och militärer skall samarbeta blir det oftast bara pannkaka för ingen av dem vet sina roller.

Peter - 09 juli 2008 00:00

Kan du läsa någonstans i min text där det står att resultatet av de två tidigare försvarsbesluten varit bra.
Jag skrev att den var förankrad.

Det du skriver kan jag hålla med dig om i det mesta.

Kjell Hedvall - 09 juli 2008 00:00