Bloggmeny

Bio Energy days i Mankato

tisdag, 30 september 2008 12:31, Politik

Anledningen att vi är i Mankato,Minnesota är att Universitetet har ett campus här med 14.000 studenter.En av inriktningarna är Alternative Energy och Bio Energy.Man har dessutom utmärkta lokaler att vara i.Måndagen var hektisk med en timmas framträdandet av Yvonne och mig som huvudpunkt.Staten Minnesota men även US federal satsar stora resurser på ethanol och forskning utvckling av detta.Framförallt är det utvinning av ethanol ur skogsråvara. Minnesota använder majs.Helt klart är man känslig för debatten att använda åkermark som skulle kunnat användas för matproduktion. För vår del anser vi att det finns mycket energi att utvinna ur alla dessa sopor och grönt avfall som forfarande läggs på tippdeponi i Amerika. Alla på denna konferens har förstått växthuseffekten.Problemet är att många inte tar till sig eller har bortförklaringar. Mest beroende på ekonomiska skäl.. Igår sa den republikanerna nej till sin egen presidents räddningsaktion. Man tror på att marknaden löser sin egen kris.,,ler...Även här är det pengar,pengar och åter pengar.Människans girighet kommer att leda till en massa elände. Helt klart är det lite pirrigt var som skall hända nu. Det är flera anledningar att vi är här, en är att stödja svenska företag för introduktion på den amerikanska marknaden.I sporthallen samt i ett tält utanför pågår det en branschutställning. Christofer Carlander från Lidköping är här med sitt företag Hålltorps säteri maskin. Man säljer biopannor. Vänerpannan och Vänertekno är också här.. Det går jättebra för Vänertekno.David Andrae som också är här.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*