Bloggmeny

Motorstadion.

måndag, 31 maj 2010 00:31, Politik

Kommunen har satsat 22 miljoner på motorstadion.Föreningarna nästan lika mycket så över 40 miljoner har investerats.Stadion är och kommer att bli en stor tillgång.Motorcrossen är redan en tillgång för hela Skaraborg. Jag är bättre fotograf än gocart förare. Kommunfullmäktige besökte stadion i veckan som gick och de som ville kunde provköra.Jag har aldrig suttit i en cart på en bana av världsklass.Självklart tog jag chansen att bese en sådan bana och att kolla på omgivningarna.De andra ägnade sig åt tävling. Jag tyckte detta var kul. Ser riktig bra ut i denna carting dress. Vinnaren bland de som tävlade blev Sten-Erik Lager som storsponsrat banan.Han var 1 minut snabbare än mej per varv.Han o Göran Larsson har här roligt åt detta. Jag sänkte med 1 sekund för varje varv jag körde.Innebär att om jag får köra 60 varv i träning så är jag lika bra som Sten-Erik..ler..Han hade säker kört minst 60 varv innan, för mej var det en trevlig debut.

Utanförskap?

söndag, 30 maj 2010 23:31, Politik

Alliansen gick till val med ett nytt politiskt slagord kallat utanförskap.Tydligen trodde man att man var skickade att lösa detta.Metoden var att ta från de fattiga och ge till de rika.Resultatet kom snabbt. Det går en formlig vålds o mordvåg över Sverige. Från norr till söder mördas det i stort sett varje dag numera.Nu får det vara nog skrev GT efter dödskjutningen på en club i Göteborg.Bara att hålla med. I Lidköping följer vi en handlingsplan. En nyhet var den mobila polisstationen som placerades på körbron i lördags kväll/natt. Det har skrivits en massa strunt om hur farligt det är att vistas ute nattetid på helgerna. I NLT uttalades sig en grupp som jag överhuvudtaget aldrig sett ute nattetid.I sådana här frågor tar tydligen människors fantasier över och det är beklagligt.Ok,,vi har några individer som varit aktiva med våldsdåd men det innebär inte att det allmänt är farligt att vistas ute i Lidköping nattetid.En annan del i arbetssättet är att polisen nu omhändertar i förebyggande syfte enligt LOB. Lagen om omhändertagande av berusad person har väl mest använts då man varit redlös.Men det står i lagen berusad som anser utgöra fara för annan. Helt rätt,dessutom kan inte föräldrarna bortse från fakta när man måste hämta ut sin ungdom från polisen eller när de kontaktas.I detta fallet kan man anse att myndighetsålder 18 år är för låg eftersom föräldraransvaret minskas.Jag besökte det mobila poliskontoret med 3 poliser kl 2.25 på natten.. Kan lugnt säga att det är en tidpunkt då det saknas vuxna.Kan rekommendera en tjock korv med bröd för 30 kr hos den mobila korvförsäljaren på körbrona..Media?? Har aldrig sett varken NLT eller LN ute nån gång. Välkommen ut i verkligheten då tusen människor är ute.

Maud Olofsson kör reklamjinglar på TV medans verkligheten säger så här

söndag, 23 maj 2010 09:59, Politik

”Statsmaktens förtroende för företagen har minskat” Näringslivets Skattedelegation: Statsförvaltningens misstro mot företagen måste ersättas av konstruktivt samarbete. Företagsamhet utgår från enskilda personers vilja och drivkraft. Även företagare behöver få erkännande för den samhällsnyttiga insats de gör. Men nu går utvecklingen åt fel håll. Vi har sett ett antal regler och förslag som nog inte kan tolkas på annat sätt än att statsmaktens attityd till företagen har försämrats, skriver Göran Ennerfelt. Det framhålls ofta i den politiska debatten att det så kallade företagsklimatet (förtroendet mellan företagarna och samhället i övrigt) är viktigt för Sverige och för landets olika kommuner. Detta kan inte underskattas. Ett gott företagsklimat är av största betydelse för att företag ska startas och utvecklas. Företagen är i sin tur, tillsammans med viktiga samhällsfunktioner inom bland annat vård, skola, omsorg och infrastruktur av olika slag, grunden för den ekonomiska utvecklingen och för ett växande välstånd. På senare tid har företagarna i Sverige dessvärre anledning att känna sig oroliga. Under min tid som ordförande i Näringslivets Skattedelegation har jag kunnat se hur utvecklingen börjat gå åt fel håll. Vi har fått se ett antal regler och förslag, som nog inte kan tolkas på annat sätt än att förtroendet mellan företagarna och statsmakten minskat och attityden inom statsförvaltningen till företagen försämrats. Skatteverket har av förklarliga skäl alltid arbetat för ökad kontroll och betraktat företagen ur ett snävt skattebetalningsperspektiv – och det kanske är verkets uppgift. Detta perspektiv har dock dessvärre kommit att sprida sig även till en högre nivå i statsförvaltningen. Detta är några konkreta punkter från sen tid som särskilt kan lyftas fram: • Löpande bokföringskontroll av alla företag utan misstanke om oegentligheter. • Omfattande dokumentationskrav av internprissättning. • Underkännande av f-skattebevis med risk för företagaren att få betala dubbla arbetsgivaravgifter. • Skattehöjningar med anledning av ett påstått skattebortfall på grund av slopad revisionsplikt för vissa företag. • Begränsningar av underskottsavdrag och avdrag för skuldräntor samt försämringar för handelsbolag som träffar en rad andra situationer än de missbruksfall som reglerna ursprungligen tar sikte på. • En långtgående tillämpning av reglerna om företrädaransvar, som driver företag i konkurs. Företagen är viktiga skattebetalare och i vårt samhälle också skatteadministratörer och skattefusk ska naturligtvis beivras. Ett annat synsätt skulle uppmuntra en snedvridning av konkurrensen på ett oönskat sätt. Företagen i sig är dock inte de viktigaste skattebetalarna. De verkligt stora skattebetalningarna kommer från de inkomst- och konsumtionsskatter som betalas på grund av den sysselsättning som skapas i företagen. Det är för denna skattekraft som företagsklimatet har särskilt stor betydelse. Det handlar framförallt om förtroende. Om kontrollsystemen och reglerna utformas och utvecklas så att attityden till företagen förefaller vara att de i första hand ägnar sig åt skattefusk och måste kontrolleras i varje steg sker också en drastisk försämring av det allmänna företagsklimatet. Företagare som ständigt är sysselsatta med att förbättra kvalitet och service för sina kunder och som hela tiden måste hålla ekonomin i företaget under uppsikt känner inte igen sig. De är besjälade av att utveckla sina företag. De vill göra rätt för sig och göra en samhällsnyttig insats. Men för att mäkta med att arbeta för detta behöver de känna förtroende från samhället i stort och en positiv attityd till deras verksamhet. Politiker i alla läger måste verka för ökat förtroende för företagen och ersätta inslag av misstro och kontroll med konstruktivt samarbete. Göran Ennerfelt ordförande i Näringslivets Skattedelegation Sofia Nordén har följt mej dygnet runt de senaste två veckorna.Jag har fått äran att bli dokumentärfilmad. Med intervjuer med mej och andra och alla händelser blir det en dokumentärfilm på 40 min.Skall bli kul och se. Vi har snygga entréer även i Lidköping.Besök Rest Galejan.

Ännu ett sänke..för alliansen

lördag, 22 maj 2010 23:04, Politik

Återigen är det skandal kring alliansens sjukskrivnings politik.Sänket Husmark Persson är återigen i blåsväder. Alliansen har verkligen några rejäla stolpskott så jag förstår att man hela tiden kör hatkampanjer emot Mona Sahlin för att dölja sin egna brister. Nu är det verkligen förtroende kris när man utmanar kärnan igen i Moderatkretsar.Här kommer det hem skott och bomb skadade militärer från Afghanistan och så får man ingen sjukersättning. Man måste svårt skadad sittande i rullstol bege sig till AF och anmäla sig som arbetssökande. Det är så dumt så det kan ju bara vara borgerlig idéologi som visar sig i all sin glans.Att det dessutom i detta fallet drabbat hjältar från militärer i utlandstjänst borde väl få en och annan att dra sig bort från alliansens egopolitik. Att detta nu kommer i ett tidsmässigt läge då alliansen istället behöver goda frågor för att få tillbaka förtroendet måste vara en katastrof för partistrategerna.Sedan har vi dessutom CUF,s kampanj att hata facket som ytterligare sänke.Hur dum får man vara.Facket är miljoner människor av kött och blod. Väljare..Vad Centern säger till alla svenskar är att vi hatar er...Bra kampanj i en valrörelse..ler.. "Huvudbudskap för kampanjen är "Arbetsmarknaden är ett jävla skämt!", och målet är att utmana "Jantelagen, Socialdemokratin och alla förbannade bakåtsträvare". Man tar uppgiften på allvar, för "framtiden är inte ett jävla skämt", som ordförande Magnus Andersson så stilfullt uttrycker det. Ungdomar måste "ta plats som fan", och trots att de är "sossefierade" så tror CUF inte att de är "dumma i huvudet" och "vill bo i den sista Sovjetstaten Demokratin bejakas genom att individer bemöts "på jävligt olika sätt". Men vad är då deras svar på att förbättra det "jävla skämtet" arbetsmarknaden? Jo, "Fuck facket 4-ever" Det sista stycket har jag citerat från en artikel skriven av Anders Utbult. Härligt med våren nu.Fåglarna kvittrar så härligt i mitt träd. Träffade Tomas Östros.Kommer att bli tung minister efter valet.Ersätter Anders Borg.

Vart en jobbig vecka..

lördag, 22 maj 2010 20:44, Politik

Under denna veckan har jag mötts av en mängd olika attityder avseende dråpet.Själv tar jag åt mej rejält även om jag vet att detta var en enskild händelse som kunde ha skett vart som helst.Men ändå så onödigt. Jag har haft flera möten under veckan i ämnet våld utomhus.Våldet i stort går ner men just utomhus misshandel har ökat i Lidköping.Dock från låga nivåer och vi skall tillbaka till dessa nivåer.Polisen i Lidköping betonar att man aldrig har haft så många poliser ute på fre/lör kvällar som man har nu. Polisen går in på nöjeställena ex Harrys och kollar upp. Lugnare effekt men också att anmälningsbenägenheten ökar.Saker som tidigare inte anmälts. Oavsett detta skall man inte misshandlas utomhus av okända.Vi har gett social/polis att inom samverkansavtalets ram ta fram en handlingsplan. Fram till dess agerar vi men hur skriver jag inte om här.Samtidigt har vi en anstormning av omhändertagande. Det jag skrev om att tidigare ha föräldrarmedverkan kommer vi att systematisera. Tyvärr har det redan gått för långt för en del så det är bara frihetsberövande som återstår. Under veckan kom förslaget att vi skall folkomrösta om bibliotekets placering. Själv undrar jag hur man kan folkomrösta i en fråga man inte äger.Man kan inte folkomrösta att flytta till en fastighet man inte vet finns tillgänglig.Vad jag vet arbetar fastighetsägaren med andra lösningar.Dessutom är fortfarande kravet klart att en flytt inte får kosta mer än idag. Hur vet man det i en annan fastighet.Då måste det ske en projektering och den blir inte klar innan valet. Man har arbetat i flera år med en flytt till Sockerbruket.Visst kan man ha en folkomröstning men den är rådgivande och kommunfullmäktige beslutar efter eget ansvar.

Våldet måste minskas- Detta är oacceptabelt.

måndag, 17 maj 2010 22:06, Politik

Som ansvarig för det Brottsförebyggande arbetet känns det mesta trist just nu. Tankarna går i första hand till alla inblandade där resultatet efter söndagsnattens slagsmål slutade i tragedi.Det meningslösa våldet med förfärligt resultat har nått Lidköping.Verkligen helt meningslöst,onödigt,dumt. De har aldrig hänt i Lidköpings moderna historia att någon blivit dödad på gatan under ett slagsmål. Vad gör vi nu? För det första är detta en enskild händelse inte kopplad till nån annat.Polisen och rättsväsendet får göra sitt och rättvisa skipas.Alla är förlorare. Att det funnits gäng som utför våldshandlingar sent på nätterna har jag kunna se i media.Alla inblandade parter inkl polisen har dock inte tyckt det varit något alamerande utan "normal" företeelse. Kan vara skäl och skriva att Skaraborg och Lidköping har lägst brottslighet i Sverige. Idag uttalar sig polisen i media och säger att man under en längre tid sett att det finns gäng som utför våldshandlingar men inte kunnat göra något. Åsikten är väldigt polisiär.Visst kan man göra något. Man kan börja och tala med varandra. Varför ? Vad är fel ? Finns det inget mer framåtbärande och göra.Vad saknas ? Vad göra? Man kan inte utgå från att ungdomar är förhärdade brottslingar.Vad säger föräldrarna ? Vad vet dom. Vad vill de göra? Släktningar och vänner? Individen själv ? Idag tog jag initiativ till en handlingsplan. Ungdomarna kommer inte från månen.De bor i Lidköping och man måste kunna lösa detta. På fredag har jag kallat till exta möte efter ett möte idag med sociala myndigheter.

Mustang Sally

lördag, 15 maj 2010 17:32, Politik

Mustang Sally

lördag, 15 maj 2010 17:32, The Politicans

Varför ökar de sociala kostnaderna

fredag, 14 maj 2010 00:44, Politik

Som ni kanske såg var det ett anonym som inte trodde jag ville berätta varför socialkostnaderna ökar. Anledningen är tämligen enkel. Vi hade möte med Arbetsförmedlingen i förra veckan.Som jag informerat om tidigare har över 300 personer förts över från Försäkringskassans rehab för långtidssjuka till Arbetsförmedlingen.Försäkringskassan har fått hårda regler av alliansregeringen vad som är sjukdom och hur länge man får vara sjuk med ersättning.Sedan förs man över till AF. - Vi har kunnat se sa ansvarig på AF att kassan sänder hit personer som vi inte anser är arbetsföra.De kommer säkert att bollas fram och tillbaka men till slut måste jag tyvärr meddela att de kommer till er i kommunens socialtjänst.Det kommer att bli tufft för många med de hårda regler ni har för att få bistånd.Jag frågade om man på AF gör på något annat sätt än vad Försäkringskassan gjorde med de långtidssjuka.Svaret var nej. Svaret var dessutom intressant eftersom det i början av året var en debatt där borgerliga argumenterade att dessa gömts undan för att minska statistiktalen och att ingenting gjorts mer än förtidspensionering. Ungdomsarbetslösheten i Lidköping är nu 17 %. Klart att kostnaderna för socialen ökar. Talen totalt är 8 %. Av vad jag också tidigare informerat om har Lidköping en bättre fungerande integration. Delvis beroende på att vi inte har så många invandrare till Lidköping. Av de som går igenom programmen får ca 90 % jobb. Men sanningen med svensk flyktningpolitik är att flertalet flyttar rätt snabbt ifrån kommuner som Lidköping.Totalt sett ökade kostnader för ungdomar,arbetslösa och en kommande bomb för de sjukskrivna som kastas ur systemen. Det sista undviks bäst genom att rösta bort den egoistiska allianspolitiken. Det är vår och med den kommer mängder med aktiviteter som vi bjuds in till-Här ett hjul från Fam Gustafssons vagnsutställning. Dansfesten är också ett vårinslag.Ett arrangemang som funkar,även ekonomiskt.Får alltid åsikter om fler dans arrangemang men Götene parkens konkurs visar att vi har nya tider där flertalet av oss vanliga inte besöker denna typ av arrangemang. Tyvärr har dansfantasterna trängt undan alla som bara vill besöka Parken för att ha kul,träffas,prata och umgås,dansa ibland.En mindre grupp har mer eller mindre fåniga uppvisningsdanser och samma dansar med varandra. Paradoxen blir att parkerna läggs ner och danstillfällena minskar. Här en bild på Scotts.Henrik o Roberto i en mer inspirerad bild.

Skilja på sak och person

torsdag, 13 maj 2010 08:03, Politik

Med anledning att jag ibland talar om vad jag tycker på denna blog är det viktigt och notera att jag alltid skiljt på sak och person.Tyvärr kan jag konstatera att omvärlden sällan klarar av att göra det.Inte ens inom mitt eget parti. "Fienden" har jag fått beroende på att man inte fixat och ta emot argumentationen. Själv är jag en sådan som glömmer snabbt och går vidare utan att för den skull nedgraderat personen bara för att vi har olika ståndpunkt i sakfrågan. Nu är det budgettider igen och jag jobbar med 2011 års budget.Om S vinner valet återgår Sverige till att ta ansvar för sina medborgare. Ett land som tar ansvar för sjuka,handikappade och arbetslösa och inte övervältrar kostnaderna på kommunen. Vi ser kraftiga ökningar nu på socialtjänsten. Något vi slipper med en ny politik. Även kommunbidragen blir på en annan nivå vilket gör att med en S-V-Mp regering kan det bli så att vi sänker skatten.Kan i dessa sammanhang vara värt och notera att Lidköping har de lägsta taxorna i landet avseende el,vatten,avlopp och renhållning.Tar man med värme så ligger vi tvåa.I varje budgetberedning dyker det alltid upp nya frågor som måste ordnas.Ämnesområdet detta år heter kollektivtrafik.Något som är kostsamt med många miljoner i subvention.Vi skall göra förbättringar med nya linjer vilket kostar 4 miljoner. Träffade Tomas Östros i förra veckan.Sveriges nästa finansminister eller liknande.

Jubileumshowen var magnifik.

tisdag, 11 maj 2010 00:19, Politik

Att komma in i arenan i lördags var stort med 5000 besökare.Den största mängden människor som någonsin varit under samma tak i Lidköping.Ändå kändes det inte trångt.Ljudbilden var som jag skrev tidigare väldigt bra.Lite småsaker att reta sig på men det går att fixa till.Det jag retade mig mest på var all den rök som man fyllt lokalen med.Det var på tok för mycket så man såg inte artisterna knappt.Inte kan det vara så hälsosamt heller blandat med 5000 lungor.Sedan slog nog Linda Sundblad svenskt rekord i dumma uttalande från en scen. De är skämmigt och pinsamt och en kommentar jag fick var att den bruden kan inte ha alla hästar hemma. Det är bättre och hålla käft ibland.Är man inbjuden och får betalt att uppträda av Sparbanken går man inte till angrepp på den som föder en.Den efterföljande kommentaren att hon sa så för att hon var ärlig och att hon därför inte kunde bli politiker var höjden av dumhet. Det var lika dumt som om jag skulle stå på scen och säga att jag är inte sångare för jag är inte narkoman,alkoholist eller psykfall. Den svensk som åtar sig ett förtroendeuppdrag är en helt vanligt människa.Oavsett färg bland de politiker jag mött är det ärliga och hedersamma människor som dessutom lägger ned en massa obetald tid för andra människors bästa.Den arena som Linda Sundblad fick sjunga i är beslutad av de politiker som hon anser är ohederliga.Att inför mängder av bankfolk och inbjudna politiker uttala sig på detta sätt var helkorkat. Hon skulle blivit utbuad. Finns det nåt kvar i skallen skulle hon be alla om ursäkt. Förövrigt har vi nu visat på arenans möjligheter. Det finns bara ett ord,Kanonbra.... Lidköping är inte Lidköping längre. Rökdimman i arenan. Härlig scen.

Sparbanken Arena -Mäktigt idag.

fredag, 07 maj 2010 00:45, Politik

Arenan har förändrats inomhus inför Sparbankens stora jubileumsshow.Precis det jag förutsatt mej men ändå inte kunnat visualisera sker just nu. Det är som att få en jättekick.Vilken byggnad,vilka möjligheter vilken fantastisk show det kommer att bli. Lidköping är inte längre Lidköping. Vad härligt det är att se hur bra det blivit.Jag pratade med ljudteknikern i denna proffsproduktion som rullats upp. Han sa att ni har lyckats fantastiskt bra. Jag har kört ljudet i alla svenska arenor.På Globen har det vart problem med ljudbilden innan det blev tillrättat.Jag sitter nu 85 m från scenen med mycket bra ljud,,Jag måste säga att det här är det bästa jag hört i Sverige.Sedan gav han mej några råd hur det kunde bli ännu bättre eftersom ljudet studsar tillbaka frampå scenen och de första raderna. Det går att lösa utan några stora kostnader vilket var glädjande. 2500 elever satt på stolar och lyssnade. Benny Haag uppträdde. Christer Fuglesang berättade och visade film från senaste rymdresan.

Första Maj.

tisdag, 04 maj 2010 00:23, Politik

Vi hade ingen tur med vädret precis.Jag gjorde mitt 40 aktiva första maj.Har missat Lidköping några gånger.Åkte till Stockholm på åttiotalet för att få vara med om en stor demonstration.Sedan åkte jag till London ett år på nittiotalet,men där hade Thatcher avskaffat Labour day så det blev ingen demonstration. Denna första Maj var nog den värsta någonsin,det har både regnat och snöat men då har vi flyttat in. Denna gången var man envis och beslöt sig för att hålla fast vid Stadsträdgården.Ingen höjdare precis 2/3 gick hem snabbt i kylan och den hårda vinden. Arrangemanget bör göras om i grunden.Tyvärr tror man att vi lever på August Palms tid. 98 % av befolkningen var överhuvudtaget inte intresserade.Jag har talat för döva öron i 15 år men har kvar min uppfattning att det måste förändras. ------------------------------------------------------ Idag presenterade S-V och MP sin budget. Den var bra. Vi tar tillbaka lite pengar från de rikaste.Pengar som man inte behöver.Bättre att satsa på de som inte har det lika bra. Vi måste ha ett samhälle för alla. Allianspolitiken har varit till för Stockholmare och rika män.Man gynnar sig själva och skor sig. Bara 4.5 månad kvar innan det är slut på detta. Lidköping får 13 miljoner i statsbidrag. Nya pengar kommer för klimatinvesteringar och besöksnäringen.Kostnaderna för socialbidragen kommer att minska när ersättningen för arbetslösa höjs. Bilderna talar för sig själva. När Politicians avslutade så hade alla gått hem. Som tur var hade vi en and som tyckte om oss..ler..